Zajímavá místa ve městě a okolí

Městská radince je jednou z mála budov, které se dochovaly po třicetileté válce. Jednalo se původně o tvrz s věží ze 14. století. Tvrz byla přestavěna v 18. století do barokní podoby a tvář radnice po této zdařilé přestavbě byla zachována dodnes.

Zajímavý je i gotický kostel sv. Vojtěcha ze 13. století, který byl barokně upraven v 18. století. Kostel je jednolodní obdélníková stavba s hranolovou věží a gotickým presbytářem. Uvnitř kostela byl cenný křídlový oltář z 15. století, jehož některé části byly rozebrány a nachází se nyní v Národní galerii. Cennými předměty uvnitř kostela jsou krucifix z 15. století a cínová křtitelnice z roku 1542.

Dalším objektem, který přečkal válečné období po Bílé hoře, je dům Mince z roku 1356. Původně se jednalo o objekt královského horního úřadu, přičemž tato pěkná patrová budova dostala na začátku 18. století nový barokní kabát. Dům Mince vlastnil alchymista Kelley, který se vetřel do přízne císaře Rudolfa II. Dnes je v tomto domě regionální muzeum, které zahrnuje mimo jiné i historii těžby zlata ve zdejším regionu.

Za vidění stojí i další pamětihodnosti města. Například Včelní hrádek, to je barokní zámeček z roku 1786, který stojá na místě bývalé tvrze. Dále můžete vidět barokní kapli sv. Václava z roku 1763 a barokně přestavěný gotický hřbitovní kostelík Božího Těla.

Na železniční trati, kudy se prohání známý Posázavský pacifik, najdete kamenný most na Žampachu. Říká se mu také Kocourský viadukt, který překlenul údolí Kocour u řeky Sázavy. Tato unikátní technická památka se řadí k nejkrásnějším železničním stavbám v Evropě. Most spojuje železniční zastávky Luka pod Medníkem a Jílové u Prahy na železniční trati Vrané nad Vltavou – Čerčany. Vysoký klenutý kamenný most tvořený sedmi oblouky, vzdálenými od sebe 12 metrů, měří úctyhodných 43 metrů na výšku, jeho rozpětí je necelých 6 metrů a celková délka 109 metrů. Most je zakřiven do oblouku o poloměru 180 m. Výška mostní konstrukce jej zařadila mezi rekordmany, je to dokonce nejvyšší železniční most v Evropě.  Stavba tohoto jedinečného a úchvatného díla trvala pouhé dva roky a slavnostní zahájení provozu proběhlo 1. května 1900. Ke stavbě bylo využito hrubozrnné žuly (granodioritu) z kamenolomů Kamenný Přívoz a Borek v blízkém okolí. Jen pro stavbu samotného lešení bylo spotřebováno skoro 500 kubíků kulatiny a 750 kubíků dřevěných fošen. Stavbu prováděli italští dělníci, kteří měli zkušenosti s obdobnými stavbami v italských Alpách. Denně na stavbě pracovalo asi 200 lidí. Most byl zhotoven tak precizně, že nepotřeboval dosud žádné větší opravy a slouží dodnes dennímu železničnímu provozu.

Turistický magazín